(המחירים לפני מע"מ)

850חודש

מכירה בסיסית

  • ללא שמירת נתונים
  • חיבור סליקת אשראי
  • 1500 הזמנות
  • לקוחות - ללא הגבלה
  • שיחות פעילות בו זמנית - ללא הגבלה
  • 30 תחנות חלוקה
  • הנפקת דוחו"ת - ללא הגבלה
  • 200 מוצרים
  • מערכת הזמנות במייל (בתשלום נוסף)