(המחירים לפני מע"מ)

270חודש

מנוי בסיס

 • תוספת ח"פ להקמת מערכת - 350 ש"ח
 • התחייבות ל- 6 חודשים
 • חיבור סליקת אשראי
 • 75 הזמנות בחודש
 • לקוחות - ללא הגבלה
 • שיחות פעילות בו זמנית - ללא הגבלה
 • 10 תחנות חלוקה
 • הנפקת דוחו"ת - ללא הגבלה
 • 150 מוצרים
530חודש

מנוי זהב

 • תוספת ח"פ להקמת מערכת - 1,240 ש"ח
 • התחייבות ל- 6 חודשים
 • חיבור סליקת אשראי
 • 1,500 הזמנות בחודש
 • לקוחות - ללא הגבלה
 • שיחות פעילות בו זמנית - ללא הגבלה
 • תחנות חלוקה - ללא הגבלה
 • הנפקת דוחו"ת - לא הגבלה
 • שליחת קטלוג מוצרים למייל דרך הטלפון
 • 4,000 מוצרים
 • פונקציית פיצול מוצרים
620חודש

מנוי VIP

 • תוספת ח"פ להקמת מערכת - 1,850 ש"ח
 • התחייבות ל- 6 חודשים
 • חיבור סליקת אשראי
 • ~~מערכת הזמנות מתקדמת דרך המייל~~
 • הזמנות בחודש - ללא הגבלה
 • לקוחות בחודש - ללא הגבלה
 • שיחות פעילות בו זמנית - ללא הגבלה
 • תחנות חלוקה - ללא הגבלה
 • הנפקת דוחו"ת - לא הגבלה
 • שליחת קטלוג מוצרים למייל דרך הטלפון
 • מוצרים - ללא הגבלה
 • פונקציית פיצול מוצרים