הממשק הנוח ביותר בישראל למשלוח הודעות קוליות במהירות ויעילות

שימושים נפוצים


עיריות- הפצת הודעות תפעוליות לתושבים


פוליטיקה - הפצת הודעות של מועמדים לרשויות המקומיות והארציות

לקוחות 

ממשל ורשויות - הפצת הודעות תפעוליות לאזרחים