שליחת הודעות קוליות

מודול ההודעות הקוליות מאפשר להפיץ בצורה פשוטה מסרים למספרי טלפון ניידים ונייחים בצורה קלה המערכת מאפשרת להכין רשימות תפוצה במערכת ולבצע משלוח מתוזמן של ההודעות בצורה ידנית או אוטומטית לרשות הלקוח עומדים דוחות מפורטים הכוללים סטטיסטיקה מלאה על המשלוח, זמן הקשבה ממוצע ועוד.